WITAMY W ŚWIECIE KASCO MARINE

Kasco Marine to:

- 40 lat doświadczenia w produkcji fontann,    napowietrzaczy, cyrkulatorów, odladzaczy

- Najwyżasza jakość i trwałość produktów

- Niskie koszta utrzymania

- Produkcja w USA


25 sierpnia 2020
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Seria ED

2400 ED

3400 ED

4400 EDKatalog Produktów
KASCO MARINE    
Niezmiernie skuteczną metodą poprawienia jakości wody jest zastosowanie urządzeń takich jak odladzacze, które powodują stały jej ruch w zbiorniku.

Odladzacze stosowane w miesiącach letnich powodując przemieszczanie wody ze spodu ku powierzchni, wyjątkowo korzystnie wpływają na poprawę jakości i zwiększenie stopnia natlenienia wody. Wymuszając ciągły ruch mas wody zapobiegają nadmiernemu rozwojowi glonów oraz ograniczają rozmnażanie się komarów. Powodują również redukcję termicznego i chemicznego rozwarstwiania się wody w głębokich zbiornikach.

W okresie zimowym odladzacze mogą być używane, aby przeciwdziałać zamarzaniu wody w stawach chroniąc stałe elementy stawu (np.pomosty) przed niszczącym działaniem lodu, utrzymać ciągły dopływ tlenu zapobiegając zimowemu ginięciu ryb.

Odladzacze stosuje się także w celu wyrównania temperatur warstw wody w stawie/ jeziorze w ciągu roku (zapobieżeniu stratyfikacji termicznej jeziora/stawu).

W lecie górne warstwy wody nagrzewają się szybciej niż dolne, dlatego ciepła górna warstwa nie miesza sie z chłodną wodą o większym ciężarze właściwym. Następuje tzw stagnacja letnia, a między warstwami powstaje strefa przejściowa. Z nastaniem chłodów temperatura górnej warstwy spada i zrównuje się z temperaturą niższej warstwy. Wówczas woda zaczyna cyrkulować w całym zbiorniku.(cyrkulacja jesienna) i głębsze warstwy ulegają natlenieniu. Gdy temperatura wody powierzchniowej spadnie poniżej 4 stopni C, cyrkulacja ustaje i wraz z dalszym spadkiem temperatury zbiornik zamarza. Ustala się stratyfikacja zimowa.

Odladzacze do wody firmy KASCO MARINE mogą redukować rozwarstwienie zbiornika do około 18' głębokości. Podczas pracy cyrkulator przemieszcza zimniejszą, pozbawioną tlenu wodę z dna ku powierzchni, gdzie woda ogrzewa się i miesza z napowietrzoną wodą powierzchniową. Powoduje to wyeliminowanie rozwarstwienia termicznego wód oraz wyrównanie ich temperatury w stawie, podwyższenie poziomu tlenu i poprawę napowietrzenia stawu.

Odladzacze mogą być wykorzystywane do zapobiegania zimowemu ginięciu ryb i ochrony stałego wyposażenia stawu przed niszczącym działaniem lodu. Podczas ostrej zimy z grubym lodem i obfitą pokrywą śniegu staw może być narażony na wymieranie ryb spowodowane niskim poziomem tlenu. Gruby lód i obfita pokrywa śnieżna przeszkadza światłu słonecznemu w przenikaniu do wody wywołując zamieranie życia wodnego. W miarę wymierania organizmów wodnych postępuje proces ich rozkładu, co zużywa większość z dostępnego w stawie tlenu. W czasie trwania zimy poziom tlenu zmniejsza się i w rezultacie ryby mogą zacząć wymierać.

Odladzacze do wody Kasco będą przemieszczać cieplejszą wodę z dna ku górze, aby utrzymać niezamarzniętą jej powierzchnię. Wystarczy utrzymać 1% powierzchni stawu w stanie niezamarzniętym, aby zapobiec niepożądanym skutkom zimy. Zimna woda zostanie napowietrzona przez pozostawanie w kontakcie z powietrzem i zapobiegnie ginięciu organizmów wodnych. Odladzacze umieszczane w pobliżu basenów portowych, molo, łodzi potrafią zapobiec kosztownym szkodom powodowanym przez napierający lód poprzez utrzymanie niezamarzniętej powierzchni wody wokół nich.

      fontanna pływająca, fontanna, oświetlenie fontannowe webmaster